W3C NOTE-datetime

 

Datos ir laiko formatai

Status of this Document

Gauta W3C 1997 rugsėjo 15

Ši versija:
http://www.w3.org/TR/1998/NOTE-datetime-19980827
Naujausia versija:
http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime
Autoriai:
Misha Wolf <misha.wolf@reuters.com>
Charles Wicksteed <charles.wicksteed@reuters.com>
Dokumento statusas

Šio dokumento statusas

Šis dokumentas yra W3 Konsorciumo PASTABA skirta tik diskusijai. Tai reiškia, jog nėra šio turinio patvirtinimo, nei Konsorciumas skyrė, skiria ar skirs kokius nors resursus spręsti problemoms, paminėtoms šioje PASTABOJE.

Šį dokumentą W3C atsiuntė Reuters Limited. Apsilankykite Patvirtintų teikimų W3C puslapyje, norėami sužinoti šio teksto padėtį.

Šio dokumento komentarai turėtų būti siunčiami datetime-comments@w3.org.


Santrauka

Dokumentas aprašo tarptautinio datos ir laiko standarto ISO 8601 profilį. ISO 8601 aprašo daug datos ir laiko formatų. Norint sumažinti klaidų skaičių ir programinės įrangos sudėtingumą, naudinga apriboti palaikomus formatus. Šis profilis aprašo kelis datos ir laiko formatus, kurie tikriausiai patenkintų daugumą reikalavimų.


Įvadas

Tarptautinis laiko ir datos išreiškimo standartas yra ISO 8601. Pilna nuoroda yra ISO 8601 : 1988 (E), ir jo antraštė "Datos ir laiko elementai, ir mainų formatai - Informacijos mainai - Datos ir laiko atvaizdavimas". ISO 8601 diskusija buvo parašyta Markus Kuhn.

ISO 8601 aprašo didelį kiekį datos ir laiko formatų. Pavyzdžiui, jis aprašo pagrindinį formatą be skyrybos ženklų ir išplėstinį formatą su skyrybos ženklais, taip pat jis leidžia praleisti elementus. Šis profilis aprašo apribotą kiekį formatų, visi jie atitinka ISO 8601 datą ir laiką. Tikslas yra supaprastinti ISO 8601 naudojimą su Pasauliniu Tinklu susijusiuose standartuose, ir išvengti poreikio šių standartų programuotojams ir vartotojams gauti ISO 8601 kopijas.

Konkreti ISO 8601 problema yra ta, kad jis leidžia amžių atskirti nuo metų, kas greičiausiai sukeltų problemų, kadangi artinamės prie 2000. Šis profilis išvengia šios problemos visais atvejais išreikšdamas metus kaip keturių skaitmenų skaičių.

Šis profilis gali būti pritaikytas standartuose, kuriuose reikia nedviprasmiško datos ir laiko naudojimo. Kaip ir skirtingi standartai turi sauvo tikslumo ir lankstumo reikalavimus, taip ir šis profilis suteikia keletą pasirinkimų. Priimtas standartas turės nurodyti kokias šių galimybių pasirinkti.


Formatai

Skirtingi standartai gali reikalauti skirtingo lygio tikslumo datoje ir laike, taigi šis profilis aprašo šešis lygius. Standartai, kurie naudos šį profilį turėtų nustatyti vieną ar daugiau šių lygių. Jei priimtas standartas leis daugiau nei vieną lygį, jis turėtų nurodyti datos ir laiko su mažesniu tikslumu prasmę, pavyzdžiui, dviejų skirtingo tikslumo datų palyginimo rezultatus.

Formatai yra tokie. Tiksliai tokie komponentai gali būti vaizduojami su tiksliai tokia skyryba. Dėmesio, "T" yra eilutėje norint parodyti laiko elementų pradžią kaip nustatyta ISO 8601.

  Metai:
   YYYY (pvz., 1997)
  Metai ir mėnuo:
   YYYY-MM (pvz., 1997-07)
  Pilna data:
   YYYY-MM-DD (pvz., 1997-07-16)
  Pilna data su valandomis ir minutėmis:
   YYYY-MM-DDThh:mmTZD (pvz., 1997-07-16T19:20+01:00)
  Pilna data su valandomis, minutėmis ir sekundėmis:
   YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD (pvz., 1997-07-16T19:20:30+01:00)
  Pilna data su valandomis, minutėmis, sekundėmis ir jų dalimis:
   YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sTZD (pvz., 1997-07-16T19:20:30.45+01:00)

kur:

   YYYY = keturių skaitmenų metai
   MM  = dviejų skaitmenų mėnuo (01=sausis, ir t.t.)
   DD  = dviejų skaitmenų diena (nuo 01 iki 31)
   hh  = dviejų skaitmenų valanda (nuo 00 iki 23) (am/pm NĖRA leidžiamas)
   mm  = du minutės skaitmenys (nuo 00 iki 59)
   ss  = du sekundės skaitmenys (nuo 00 iki 59)
   s  = vienas ar daugiau dešimtosios sekundės skaitmenų
   TZD = laiko zonos nustatymas (Z arba +hh:mm arba -hh:mm)

Šis profilis nenustato kiek skaitmenų gali būti naudojama norint išreikšti dešimtąsias sekundės dalis. Priimtas standartas, leidžiantis sekundės dalis turi nurodyti minimalų skaitmenų kiekį (skaičių, didesnį ar lygų 1) ir maksimalų skaitmenų kiekį (gali būti nustatytas "neribotas" maksimumas).

Šis profilis aprašo du būdus kaip tvarkyti laiko zonas:

 1. Jos išreikštos UTC (Koordinuotas Universalus Laikas), su specialiu UTC žymeniu ("Z").
 2. Laikas yra išreikštas lokaliu laiku kartu su laiko zonos skirtumu valandomis ir minutėmis. Laiko zonos skirtumas "+hh:mm" rodo, kad data/laikas naudoja lokalų laiką, "hh" reiškia valandas ir "mm" minutes prieš UTC. Laiko zonos skirtumas "+hh:mm" rodo, kad data/laikas naudoja lokalų laiką, "hh" reiškia valandas ir "mm" minutes už UTC.

Standartas, naudojantis šį profilį turėtų leisti abu šiuos būdus laiko zonų skirtumams tvarkyti.


Pavyzdžiai

1994-11-05T08:15:30-05:00 reiškia1994 lapkričio 5, 8:15:30 prieš vidurdienį, JAV rytų juostiniu laiku.

1994-11-05T13:15:30Z reiškia tą patį.


Patvirtinimai

Dokumentas remiasi Chris Newman internetiniais apmatais "Data ir laikas internete" (draft-newman-datetime-01.txt).

 


Free content