Zongoo Daily Press Publication is a popular web site where you can search and submit news articles in many topic categories, web tools & ebook download, advertising & marketing services, press release, free web site content, RSS news feed article, and Google news search engine submission.

W3C

Susiejant Stilių lenteles su XML dokumentais
Versija 1.0

W3C Rekomendacija 1999 birželio 29

Ši versija:
http://www.w3.org/1999/06/REC-xml-stylesheet-19990629
Paskutinė versija:
http://www.w3.org/TR/xml-stylesheet
Ankstesnė versija:
http://www.w3.org/TR/1999/xml-stylesheet-19990428
Redaktorius:
James Clark <jjc@jclark.com>

Santrauka

Šis dokumentas susieja stiliaus lentelę su XML dokumentu įtraukiant vieną ar daugiau vykdomųjų instrukcijų xml-stylesheet į dokumento prologą.

Šio dokumento statusas

Šis dokumentas peržiūrėtas W3C Narių ir kitų suinteresuotų šalių ir buvo patvirtintas direktoriaus kaip W3C Rekomendacija. Tai stabilus dokumentas, kurį galima naudoti kaip nuorodą ar cituoti normatyvinėse nuorodose kituose dokumentuose. W3C rolė suteikiant šią Rekomendaciją yra atkreipti dėmesį į specifikaciją ir vystyti platų jos diegimą. Tai padidina Tinklo funkcionalumą ir suderinamumą.

Žinomų šios specifikacijos klaidų sąrašas yra http://www.w3.org/TR/1999/xml-stylesheet-19990629/errata.

Komentarai apie šią specifikaciją gali būti siunčiami <www-xml-stylesheet-comments@w3.org>.Viešų komentarų archyvas yra http://w3.org/Archives/Public/www-xml-stylesheet-comments.

Einamųjų W3C Rekomendacijų ir kitų techninių dokumentų sąrašas yra http://www.w3.org/TR.

Darbo grupė numato, jog papildomi stilių lentelių sąsajos su XML dokumentais mechanizmai bus sekančioje specifikacijoje.

XML vykdomųjų instrukcijų naudojimas šioje specifikacijoje neturėtų būti priimamas kap precedentas. W3C nesitiki rekomenduoti vykdomųjų instrukcijų naudojimo jokioje būsimoje specifikacijoje. Pagrindas paaiškina kodėl jos buvo naudojamos šioje specifikacijoje.

Šis dokumentas yra sukurtas kaip W3C XML Veiklos dalis.

Turinys

1 xml-stylesheet vykdomoji instrukcija

Priedai

A Nuorodos
B Pagrindas

1 xml-stylesheet lentelės vykdomoji instrukcija

Stilių lentelės gali būti susietos su XML[XML10] dokumentu naudojant vykdomają instrukciją, kurios taikinys yra xml-stylesheet. Vykdomoji instrukcija atitinka HTML 4.0 <LINK REL="stylesheet">[HTML40] mechanizmą.

xml-stylesheet vykdomoji instrukcija yra nagrinėjama taip pat kaip startinis žymuo, išskyrus tai, jog kitokie nei nustatyti subjektai neturėtų būti nurodomi.

Sekanti gramatika yra suteikiama naudojant tą patį užrašymą kaip ir XML Rekomendacija[XML10]. Šios gramatikos simboliai, kurie čia nenurodyti yra XML Rekomendacijoje.

xml-stylesheet vykdomoji instrukcija
[1]    StyleSheetPI    ::=    '<?xml-stylesheet' (S PseudoAtt)* S? '?>'
[2]    PseudoAtt    ::=    Name S? '=' S? PseudoAttValue
[3]    PseudoAttValue    ::=    ('"' ([^"<&] | CharRef | PredefEntityRef)* '"'
| "'" ([^'<&] | CharRef | PredefEntityRef)* "'")
- (Char* '?>' Char*)
[4]    PredefEntityRef    ::=    '&amp;' | '&lt;' | '&gt;' | '&quot;' | '&apos;'

PseudoAttValue, ir CharRef ar PredefEntityRef interpretuojami taip pat kaip ir normalaus XML atributo dydis. Tikras pseudoatributo dydis yra dydis, sekantis po kiekvienos nuorodos yra pakeičiamas simboliu, kurį jis nurodo. Šis pakeitimas nėra automatiškai vykdomas XML procesoriuje.

xml-stylesheet vykdymo instrukcija leidžiama tik XML dokumento prologr. XML sintaksės apribojimai nurodo kur prologe leidžiamos vykdomosios komandos; xml-stylesheet vykdomoji instrukcija leidžiama bet kur prologe, atitinkant šiuos apribojimus.

DĖMESIO: Jei xml-stylesheet vykdomoji instrukcija yra išorinėje DTD dalyje ar parametrų dalyje, įmanoma, jog ji nebus įvykdyta nepatvirtinančiojo XML procesoriaus (žr. [XML10]).

Sekantys pseudoatributai yra nustatyti:

href CDATA #BŪTINAS
type CDATA #BŪTINAS
title CDATA #NUMANOMAS
media CDATA #NUMANOMAS
charset CDATA #NUMANOMAS
alternate (yes|no) "no"

Pseudoatributų semantika yra tokia pat kaip HTML 4.0 <LINK REL="stylesheet">, išskyrus alternate pseudoatributą. Jei alternate="yes" yra nustatyta, tai vykdomojii nstrukcija turi <LINK REL="alternate stylesheet"> semantiką vietoje <LINK REL="stylesheet">.

DĖMESIO: Kadangi href atributo dydis yra URI nuoroda, jis gali būti santykinis URI ir gali turėti fragmentinį identifikatorių. Konkrečiai URI nuoroda gali turėti tik fragmentinį identifikatorių. Tokia URI nuoroda yra dokumento, turinčio xml-stylesheet vykdymo instrukciją (žr. [RFC2396]), dalis. Pasekmė ta, kad xml-stylesheet vykdomoji instrukcija suteikia galimybę įtraukti stiliaus lentelę į tą patį dokumentą kur yra  xml-stylesheet vykdomoji instrukcija.

Kai kuriais atvejais, stilių lentelės gali būti išoriškai susietos su XML dokumentu. Pavyzdžiui, ankstesnės HTTP versijos [RFC2068] (sekcija 19.6.2.4) leido stilių lenteles susieti su XML dokumentais naudojant Link aprašą. Bet kokios nuorodos, kurios yra išorinės dokumentui laikomos esančios prieš nuorodas, esančias xml-stylesheet vykdomosiose instrukcijose. Tai yra tas pats kaip HTML 4.0 (žr. sekciją 14.6).

Štai yra keletas pavyzdžių iš HTML 4.0 su atitinkančia vykdomąja instrukcija:

<LINK href="manostilius.css" rel="srylesheet" type="text/css">
<?xml-stylesheet href="manostilius.css" type="text/css"?>

<LINK href="manostilius.css" title="Kompaktiškas" rel="stylesheet"
type="text/css">
<?xml-stylesheet href="manostilius.css" title="Kompaktiškas" type="text/css"?>

<LINK href="manostilius.css" title="Vidutinis" rel="stylesheet alternate"
type="text/css">
<?xml-stylesheet alternate="yes" href="manostilius.css" title="Vidutinis"
type="text/css"?>

Daugybinės xml-stylesheet vykdomosios instrukcijos yra leidžiamos su lygiai ta pačia semantika kaip ir LINK REL="stylesheet". Pavyzdžiui,

<LINK rel="stylesheet alternate" title="kompaktiškas" href="mazas-baze.css"
type="text/css">
<LINK rel="stylesheet alternate" title="kompaktiškas" href="mazas-papildomas.css"
type="text/css">
<LINK rel="stylesheet alternate" title="spausdinimui" href="spausdinimui.css"
type="text/css">
<LINK rel="stylesheet" href="iprastas.css" type="text/css">

atitiks

<?xml-stylesheet alternate="yes" title="kompaktiškas" href="mazas-baze.css"
type="text/css"?>
<?xml-stylesheet alternate="yes" title="kompaktiškas" href="mazas-papildomas.css"
type="text/css"?>
<?xml-stylesheet alternate="yes" title="spausdinimui" href="spausdinimui.css"
type="text/css"?>
<?xml-stylesheet href="iprastas.css" type="text/css"?>

A Nuorodos

HTML40
World Wide Web Consortium. HTML 4.0 Specification. W3C Recommendation. See http://www.w3.org/TR/REC-html40
RFC2068
R. Fielding, J. Gettys, J. Mogul, H. Frystyk Nielsen, and T. Berners-Lee. Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1.. IETF RFC 2068. See http://www.ietf.org/rfc/rfc2068.txt.
RFC2396
T. Berners-Lee, R. Fielding, and L. Masinter. Uniform Resource Identifiers (URI): Generic Syntax. IETF RFC 2396. See http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt.
XML10
World Wide Web Consortium. Extensible Markup Language (XML) 1.0. W3C Recommendation. See http://www.w3.org/TR/1998/REC-xml-19980210

B Pagrindas

Buvo skubus stilių lentelių sąsajos poreikis, kuris turėjo būti padarytas greitai iki kitos vienos pagrindinių naršyklių versijos išlėidimo. Tik pasirinkus paprastą mechanizmą kuo panašesnį į išbandytą egzistuojantį mechanizmą galima užbaigti specifikaciją nustatytu laiku.

Naudojant vykdomąsias instrukcijas, galima išvengti pagrindinio dokumento struktūros taršos.

Šioje versijoje pasirinktas mechanizmas nėra suvaržytas papildomais mechanizmais, būtinais būsimoms versijoms. Nesitikima, kad jos naudos vykdomąsias instrukcijas; nors jos gali neturėti nuorodų pagrindiniame dokumente.


 

Free content